1. Fyzická obhliadka nehnuteľnosti

Osobná obhliadka nehnuteľnosti pred sprostredkovaním predaja, kúpy, prenájmu a pod.
 • analýza a popis stavu nehnuteľnosti
 • vyhotovenie základných fotografií ponuky
 • záznam o obhliadke (v prípade spolupráce s inou realitnou kanceláriou, ak bol vyhotovený predtým, nie je nutné opätovné vyhotovenie)
 • sme ekologickí – využívame elektronické formuláre pri obhliadke

2. Kontrola vlastníckych vzťahov

Preverenie vlastníckych práv k nehnuteľnosti, tiarch a iné dôležité informácie k nehnuteľnosti.
 • kontrola uvádzaného so skutočným právnym stavom nehnuteľnosti
 • overenie pravosti, správnosti a aktuálnosti údajov

3. Uzatvorenie sprostredkovateľskej zmluvy, ktorá obsahuje:

 • presné vymedzenie nehnuteľnosti, vlastníckych práv
 • vybavenie / zariadenie nehnuteľnosti
 • cieľ sprostredkovania (predaj, kúpa, prenájom a pod.)
 • stanovenie ceny nehnuteľnosti
 • výšku provízie za poskytované služby a ich špecifikáciu
 • všetky obchodné podmienky vrátane platobných podmienok
 • určenie postupu, akým sa bude služba realizovať (pri predaji reklama, obhliadky, 3D scan a pod.)
 • doba trvania sprostredkovania, resp. výhradnosti pri zmluve o výhradnom zastúpení

4. Príprava na online predaj a inzercia

Overená klasika aj exkluzívne spolupráce. To je štýl našej štandardnej prezentácie, od ``povinnej jazdy`` bežného makléra, cez cielený marketing na sociálnych sieťach, po exkluzívne spolupráce s regionálnymi blogmi a influencermi.
 • profesionálne fotografie fotené zrkadlovým fotoaparátom so širokouhlým objektívom
 • virtuálny maklér – 3D sken ponuky, 360° prehliadky na Facebook + YouTube
 • krátke prezentačné video vhodné na sociálne siete
 • prezentačné grafické materiály a bannery vhodné na sociálne siete
 • zameranie ponuky, vytvorenie pôdorysov ak nie sú dodané vlastníkom
 • inzercia prebieha na bežne dostupných realitných webových portáloch, partnerských regionálnych blogoch a na sociálnych sieťach

5. Obhliadky nehnuteľnosti so záujemcami

 • profesionálna fyzická aj virtuálna prezentácia nehnuteľnosti záujemcom
 • vyhotovenie záznamu o vykonaní obhliadky – uplatňujeme všetky nariadenia GDPR
makler

Individuálny prístup

Náš Maklér zastrešuje max. 5 ponúk v reálnom čase! Nie sme „pásová výroba“ a k prezentácii pristupujeme zodpovedne.

dokument

Dokumentácia

Vyriešime všetky potrebné dokumenty a nariadenia. Prvoradá je bezpečnosť, používame aj online ekokologické formuláre.

zoznam

Neotravujeme Vás

Všetky veci robíme „na kľúč“, čiže bez zbytočných telefonátov dostávate o našej činnosti pravidelné reporty e-mailom.

6. Podpis rezervačnej dohody

 • dojednanie podstatných podmienok napr. kúpnej zmluvy
 • zúčastnené strany vyjadrujú záväzok alebo prísľub, že sa predaj – kúpa uskutoční

7. Zabezpečenie/vyhotovenie kúpnej zmluvy

Poskytujeme služby autorizovaného advokáta pre vypracovanie zmluvy a komunikáciu s katastrom.
 • musí byť vyhotovená právnikom, príp. notárom
 • kontrola všetkých dokumentov a overenie pravosti
 • podpis zmluvy na notárskom úrade alebo u nášho autorizovaného advokáta
 • pri kúpe zaťaženej nehnuteľnosti komunikácia so zmluvnými stranami súvisiaca s výmazom/zriadením záložného práva
 • realitný maklér aktívne koordinuje procesy a komunikuje so zmluvnými stranami
 • advokát podá návrh na vklad na zmenu vlastníckych práv po splnení podmienok kúpnej zmluvy

8. Prevod finančných prostriedkov

 • využitie bezpečného prevodu cez notársku úschovu alebo vinkulovaný účet v banke

9. Protokolárne odovzdanie nehnuteľnosti

 • odpis stavov meračov tepla, elektriny, plynomerov, vodomerov
 • záznam o počte odovzdaných kľúčov
 • asistencia realitného makléra

Oslovila Vás naša ponuka a chcete predávať cez nás? Takýto je postup:

V prvom rade si veľmi vážime Vašu dôveru v náš tím a radi Vám zabezpečíme čo najlepšie služby a prezentáciu nehnuteľnosti tak, aby obchod prebehol čo najrýchlejšie a najpohodlnejšie. A ako začať? V 3 bodoch nájdete stručný popis, ako na to.
ponuka

1. Špecifikácia ponuky

Na začiatok je dôležité vyplniť formulár nižšie, aby sme mali základné a potrebné informácie o danej nehnuteľnosti. Neodporúčame takéto materiály posielať priamo e-mailom, kvôli ochrane osobných údajov. U nás sa takto uchovávajú priamo na zabezpečenom serveri.

dokument

2. Podpis zmluvy

S našim maklérom si dohodnete osobné stretnutie pre úvodnú obhliadku nehnuteľnosti a podpis sprostredkovateľskej zmluvy. Odporúčame formu exkluzívneho predaja, aby mala Vaša ponuka tú najlepšiu prezentáciu a Vy najmenej starostí.

sociálne siete

3. Spustenie predaja

Náš marketingový tím vie už do 24 hodín od podpisu sprostredkovateľskej zmluvy pripraviť profesionálne nafotenie nehnuteľnosti fotografom a pripraviť inzerciu na najväčších celoslovenských realitných portáloch ako aj na regionálnych blogoch pod Tatrami.

 • Kontaktné údaje vlastníka

 •  

 • Informácie o nehnuteľnosti

 •  

 • Údaje k vytvoreniu sprostredkovateľskej zmluvy

  Ak ste sa už dohodli s našim maklérom na vytvorení zmluvy, toto je bezpečný spôsob, ako nám zaslať citlivé osobné údaje ako scan občianskeho preukazu či dátum narodenia. Ak ešte nemáte záujem o zmluvu ale len úvodnú obhliadku, túto sekciu nemusíte vypĺňať.
 • Sem môžete nahrať scan občianskeho preukazu vlastníka/vlastníkov alebo iných potrebných dokumentov (max. 20 súborov do 20MB, súbory .jpg, .png, .pdf, .doc, .docx, .jpeg)
  Natiahnite súbory sem alebo
  Accepted file types: jpg, png, pdf, doc, docx, jpeg.
 • Ak Vás už oslovil náš maklér, alebo ste si vybrali konkrétneho makléra z našej RK, tu zadajte jeho meno.
 • Ak ste sa už s našim maklérom dohodli na presnej zmluvnej provízii, prosíme zadajte ju sem.

Spoločnosť RealVEA s. r. o. (ďalej len „Sprostredkovateľ“) bude Vami poskytnuté osobné údaje v rozsahu tohto dokumentu spracúvať v rámci zmluvného vzťahu súvisiaceho so sprostredkovaním predaja alebo prenájmu Nehnuteľnosti. Právnym základom spracúvania je zmluvný vzťah s dotknutou osobou. Bez poskytnutia osobných údajov nie je možné s Vami uzatvoriť zmluvný vzťah. Osobné údaje spracúvané v súvislosti so zmluvným vzťahom budú: poskytované advokátskej kancelárií za účelom prípravy zmluvnej dokumentácie a príslušnému katastru nehnuteľností na základe žiadosti zmluvných strán. V rámci oprávnených záujmov Sprostredkovateľa vyplývajúcich z ustanovení osobitných zákonov, bude zmluvná dokumentácia a ďalšia dokumentácia súvisiaca s obchodným prípadom uchovávaná v lehote 10 rokov od skončenia zmluvy. Aktuálny zoznam ďalších Sprostredkovateľov/Spolupracovníkov, ktorí sa podieľajú na riešení tohto obchodného prípadu, sú k dispozícii elektronicky na základe Vašej požiadavky zaslanej na: office@realvea.sk. Ako dotknutá osoba, o ktorej sa spracúvajú osobné údaje máte: 1) právo požiadať prevádzkovateľa o prístup k Vašim osobným údajom, 2) právo na ich opravu alebo vymazanie osobných údajov, 3) právo na obmedzenie ich spracúvania, prípadne právo namietať proti ich spracúvaniu, 4) právo na prenosnosť OÚ, 5) právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR so sídlom na Hraničnej 12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika.