PLÁNUJETE PREDÁVAŤ NEHNUTEĽNOSŤ ZO ZAHRANIČIA?

Nezriedka sa vyskytnú životné situácie, kedy sa ocitnete dlhodobo v zahraničí, ale na Slovensku vlastníte nehnuteľnosť, ktorú by ste najradšej predali. Takýto proces býva zvyčajne dlhý a náročný, ale so všetkým Vám vieme pomôcť a postarať sa o celý predaj tak, aby bol pre Vás čo najmenej otravný.
online-appointment

1. Online zazmluvnenie

Uzatvorenie sprostredkovateľskej zmluvy prebehne online podľa platných právnych nariadení. Preveríme vlastnícke práva k nehnuteľnosti, ťarchy a iné dôležité informácie k nehnuteľnosti. Osobná obhliadka nehnuteľnosti prebehne podľa vzájomnej dohody cez rodinného sprostredkovateľa alebo na základe udelenia plnej moci.

makler

2. Obhliadky a inzercia

Príprava na online predaj a inzercia – vyhotovíme profesionálne fotografie a virtuálneho makléra tak, aby sa dala nehnuteľnosť prezentovať online. Fyzické obhliadky nehnuteľnosti so záujemcami budú prebiehať na základe sprostredkovateľskej zmluvy a vopred stanovených podmienok. O obhliadkach budete dostávať pravidelné reporty.

dokument

3. Právna ochrana

Poskytujeme služby autorizovaného advokáta pre vypracovanie zmluvy a komunikáciu s katastrom, takže skontrolujeme priebeh celého realitného obchodu. Dohliadneme na prevod finančných prostriedkov – využitie bezpečného prevodu cez notársku úschovu alebo vinkulovaný účet v banke.

keys

4. Odovzdanie nehnuteľnosti

Dohliadneme alebo vykonáme protokolárne odovzdanie nehnuteľnosti (odpis stavov meračov tepla, elektriny, plynomerov, vodomerov a pod.). Dohliadneme na kompletný realitný obchod bez toho, aby ste museli cestovať na Slovensko.